Even voorstellen

De afdeling WORMER van 'Vrouwen van Nu' is
een gezellige en levendige club, met veel activiteiten.
De afdeling is opgericht in 1982 en telt ongeveer 100 leden.

Wij zijn een afdeling van de landelijke vereniging Vrouwen van Nu, 
Nederlands grootste vrouwenorganisatie. 
We zijn een ontmoetingsplaats voor vrouwen die hart hebben voor 
hun leefomgeving, die hun creativiteit willen ontplooien,
aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken en die hun stem 
willen laten horen in de maatschappij.

Onze maandelijkse ledenavonden bijeenkomsten vinden plaats in:
de grote zaal van:

   		   "ZORGCIRCEL LOCATIE TORENERF" 
			  Prins van Oranjestraat 1, Wormer 
torenerf


U bent van harte welkom!

Grotere kaart weergeven

Vrouwen van Nu

De Vrouwen van Nu is een organisatie van vrouwen met hart 
voor de leefomgeving in plattelands- en stedelijke gebieden,
die
* elkaar willen ontmoeten
* hun creativiteit willen ontplooien
* aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken en
* en met krachtige stem willen participeren in 
  hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen.

Hoe zit de vereniging in elkaar?

Alle leden zijn lid van de landelijke,in Den Haag gevestigde,
vereniging, Vrouwen van Nu, De meeste leden zijn aangesloten 
bij een plaatselijke afdeling. 
En deze afdelingen zijn een onderdeel van de provincie.
Iedere afdeling kiest een stemgerechtigde afgevaardigde in de ledenraad.
De ledenraad vertegenwoordigt de leden van de vereniging. 
Het landelijk bestuur is eindverantwoordelijk en legt jaarlijks 
verantwoording af aan de ledenraad en via een verslag in het ledenblad. 
Het landelijk bureau in Den Haag ondersteunt de vereniging. 
De meerwaarde van deze gelaagdheid is dat taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden verdeeld worden en er een grote,krachtige 
landelijke infrastructuur is die uit een groot reservoir van 
ervaring en kennis kan putten.

Wat heb je aan om lid te zijn?

Wat binnen de afdeling en in de provincie gebeurd is voor ieder lid
goed zichtbaar.Ook landelijk valt er veel te halen en te zien.
Een greep uit het brede Vrouwen van Nu aanbod 2019/2020:
bijzondere reizen voor leden,trainingen voor leden die in provinciale
besturen of commissies gaan, uitwisselingsdagen, zes keer per jaar een
ledenblad, een website en weblog,uitwisselingen met vrouwen(organisaties)
in Peru en Nederland, vertegenwoordigingen in landelijke netwerken.
"Met de kracht van 425000 vrouwen voor een duurzame,eerlijke wereld".
Fijn dat u daar in 2019/2020 (weer) aan wilt bijdrage als lid van 
vrouwen van nu.
Kortom: veel ondersteuning voor alle leden die zich vrijwillig inzetten 
voor onze vereniging.
Kijk wat de vereniging te bieden heeft en maak er gebruik van.

Iets over de plaats  Wormer,
Ten noordoosten van ZAANSTAD ligt WORMERLAND
Wormerland bestaat uit de kernen: 
Wormer, Oostknollendam, Wijdewormer, Jisp en Spijkerboor
Oppervlakte gemeente in ha.: 4.514 ( waarvan 651 ha . binnenwater )
Aantal inwoners wormerland per 30-4-2017 : 15.949 
 


wand1zaan1

veld1zwet1

molen